Saturday

JUAL..............

Tanah.......................dijual
Air..................dijual
Angin....................dijual
Tanaman.....................dijual
Pendidikan.........dijual
Jabatan............dijual
Teknlogi.........dijual
Kuburan.......................dijual
Harga diri.........dijual
Idealisme.............dijual
Anak gadis...............dijual
Orang tua.............dijual

Aku.....Terjual....!!!